Aby skutecznie zarządzać zgromadzonymi walutami cyfrowymi niezbędny jest specjalny portfel kryptowalutowy. W odróżnieniu od tradycyjnych portfeli nie musi on występować w formie fizycznej, chociaż zdarzają się i takie. Co do zasady wszystkie portfele kryptowalutowe zbudowane są w ten sam sposób, czyli  z klucza prywatnego oraz publicznego.

Klucz publiczny nazywany także adresem publicznym jest ciągiem liczb oraz liter bądź znak QR, na który wysyłane są waluty cyfrowe. Klucz prywatny natomiast służy użytkownikowi do logowania. Dzięki kluczom możliwy jest proces zarządzania walutami cyfrowymi.

Bardzo ważnym aspektem jest odpowiednia ochrona portfela kryptowalutowego. Jeśli trafi on w niepowołane ręce użytkownik może utracić wszystkie zgromadzone monety cyfrowe. Należy mieć na uwadze fakt, że transakcji nie da się cofnąć. Dodatkowo, jeżeli klucz prywatny zostanie zgubiony lub zapomniany, nikt nie będzie w stanie pomóc w odzyskaniu środków.

Seed, czyli najczęściej 12 bądź 24 wyrazowa fraza, jest niezwykle przydatna przy kontroli kluczy prywatnych. Należy jednak pamiętać o tym, że będzie on działał wyłącznie z portfelem, dla którego został utworzony.

Portfele kryptowalutowe – rodzaje

Zimne portfele

Portfele sprzętowe 

Urządzenia fizyczne, w których bezpośrednio przechowywane są klucze. Pracują one w oparciu o algorytm przeznaczony do generowania liczb losowych (RNG) do tworzenia par kluczy. Stanowią jedna z najbezpieczniejszych alternatyw, preferowanych przez osoby, planujące przechowywanie dużych ilość walut cyfrowych. W celu wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa niektóre modele posiadają opcję wygenerowania specjalnego kodu PIN. Dopuszczają one także możliwość tworzenia tzw. kopii zapasowej kluczy umożliwiających odzyskanie dostępu do środków z innego urządzenia.

Portfele papierowe

Są nimi klucze prywatne oraz publiczne wygenerowane jak wskazuje ich nazwa na kartkach papieru. Mogą składać się zarówno ciągu liczb, jak i liter. Czasami występują także w postaci QR. Aby przeprowadzić transakcję należy zeskanować kod przy pomocy portfela mobilnego.

Portfele papierowe powinny być generowane w trybie offline. Nie zastosowanie się do tego warunku może doprowadzić do ich przechwycenie. Głównym zarzutem kierowanym pod ich adresem jest brak możliwości częściowego przesyłania środków.

Gorące portfele

Portfele desktopowe

To portfele, które użytkownik może zarówno pobrać, jak i uruchomić na własnym komputerze. Co do zasady uchodzą one za są one za bardziej bezpieczne niż portfele przeglądarkowe. Umożliwiają one użytkownikom zarządzanie kluczami prywatnymi.

Warto mieć na uwadze fakt, że w trakcie generowania nowego portfela, oprogramowanie zazwyczaj tworzy specjalny plik zawierający dane dotyczące  klucza prywatnego. Dlatego też istotnym aspektem jest jego zaszyfrowanie.

W sytuacji zagubienia pliku lub zapomnienia hasła, użytkownik traci dostęp do zgromadzonych środków. Dlatego też zaleca się wykonywanie kopii zapasowych i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu.

Portfele przeglądarkowe

Użytkownik uzyskuje dostęp do portfela kryptowalutowego za pomocą przeglądarki internetowej. W związku z czym nie musi pobierać ani też instalować dodatkowych aplikacji. Dużą wadą takiego rozwiązania jest powierzanie klucza prywatnego osobie trzeciej. W kategorii znajdują się zarówno portfele giełdowe, jak i rozwiązania dostarczane przez inne platformy walut cyfrowych.

Korzystając z portfela przeglądarkowego warto mieć na uwadze dodatkowe środki bezpieczeństwa np. dwustopniowe uwierzytelnianie 2FA, czy też kod nazywany anty-phishingowy.

Portfele mobilne

To proste aplikacje, które można pobrać i zainstalować na smartfonie. Za ich pomocą użytkownik uzyskuje łatwe oraz szybkie zarządzanie walutami cyfrowymi. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w codziennych transakcjach. Dużym minusem jest niski poziom bezpieczeństwa. Dlatego też nie zaleca się przechowywać w nich dużych ilości kryptowalut.

Dodatkowo portfele mobilne są podatne na działanie wirusów oraz złośliwego oprogramowania. Warto zatem zadbać o ich zaszyfrowanie portfeli oraz o tworzenie kopii zapasowych kluczy prywatnych.

Więcej na forum: