Keepkey jest to unikatowy hardware wallet, za pomocą którego możesz mieć stały dostęp do wielu różnych kryptowalut, które aktualnie panują na giełdach kryptowalut. Od 2015 roku to właśnie ten portfel uznawany jest za najlepszy i najbardziej efektywny w opinii użytkowników Bitcoin, a dodatkowo jest uznawany za wysoko jakościowy pod względem technologicznym. Keepkey jest portfelem sprzętowym, w którym zastosowano technologię HD tj. Hierarchial Determistic, dzięki czemu można go uznawać za swego rodzaju mini-komputer, mający na celu w bezpieczny sposób przechowywanie Twoich kluczy prywatnych, i jednocześnie nie dopuścić do kradzieży Twoich kryptowalut.

Dzięki zdolności do łączenia się z oprogramowaniem samego portfela na Twoim komputerze, może on przejąć kontrolę nad Twoimi kluczami prywatnymi, oraz przechowywać i podpisywać transakcje. Jako portfel klasy HD masz możliwość generowania jak i gromadzenia niezliczonych ilości kluczy prywatnych, które stanowią ciąg znaków przypisanych do Twojego portfela umożliwiających dostęp do kryptowalut się w nim znajdujących.

W jaki sposób działa Keepkey?

Jak można przesłać kryptowaluty na Keepkey?

Celem rozpoczęcia korzystania z tego portfela niezbędne jest pobranie dwóch aplikacji ze strony producenta dostosowaną pod przeglądarkę Chrome. Jest to konieczne, gdyż jedna z tych aplikacji jest odpowiedzialna za generowanie portfela, a druga za właściwe utrzymywanie połączenia między portfelem a przeglądarką Chrome.

Wobec tego po zainstalowaniu obu aplikacji należy stworzyć konto oraz wybrać, którą kryptowalutę chce się aktualnie dodać do portfela, bądź dokonać wymiany na inną kryptowalutę. Dzięki temu istnieje możliwość deponowania w swoim portfelu kryptowaluty, i jednocześnie wymiany ją na inną.

Jak w odpowiedni sposób przeprowadzić transakcję?

Przede wszystkim należy nadmienić, iż portfel Keepkey nie ma wpływu na proces wysyłania oraz otrzymywania płatności, gdyż wszelkie transakcje odbywają się poprzez sieć przeznaczoną dla wybranej kryptowaluty (vlockchain). Jedyna różnica polega na tym, iż klucze prywatne nie są przechowywane na Twoim komputerze, dzięki czemu jesteś chroniony przed nieuzasadnionym i nieautoryzowanym użyciem kluczy do zawarcia transakcji.

Wobec powyższego, wszelkie transakcje muszą przejść przez interfejs Keepkey, aby mogły zostać podpisane przez klucz prywatny. W momencie odebrania zlecenia dokonania transakcji przez Ciebie pozostali użytkownicy sieci są informowani o tym zdarzeniu i proszą o autoryzację tej transakcji. Kiedy transakcja zostanie w sposób oficjalny potwierdzona przez sieć, może zostać podpisana i dopuszczona do aplikacji Keepkey, gdzie może zostać ogłoszona w sieci takiej jak Bitcon czy Ethereum, a dodatkowo nie ma konieczności instalowania specjalnych sterowników.

Wady i zalety używania portfela Keepkey

Bez wątpienia portfel Keepkey jest uznawany za jeden z najlepszych i najbezpieczniejszych portfeli na rynku, który posiada również szereg innych zalet, takich jak:

  • przechowywanie kluczy online wyłącznie w Twoim portfelu (nigdy nie opuszczają urządzenia);
  • zabezpieczenie kodem PIN, który nie dopuszcza do nieautoryzowanych transakcji;
  • posiadanie “Recovery Sentence” – dodatkowe zabezpieczenie w postaci zdania złożonego z dwunastu słów generowanych jednorazowo podczas instalacji portfela na Twoim komputerze (dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zgubienia bądź kradzieży Twojego portfela);
  • umożliwienie dostępu do większości znaczących kryptowalut na światowych rynkach;
  • odpowiednia cena dostosowana do standardów bezpieczeństwa oraz wyglądu portfela.

Niestety, portfel Keepkey posiada również kilka niedociągłości, takich jak:

  • wielkość (jest większy od takich portfeli jak Ledger czy Trezor);
  • instalacja jest co prawda inicjowana natychmiast przy pierwszym połączeniu z komputerem, lecz nie istnieje możliwość zapisania postępów instalacji tego portfela.

Gdzie można kupić portfel Keepkey?

Zakupu tego portfela można dokonać na dwa sposoby:

  1. Na oficjalnej stronie Keepkey
  2. Poprzez aplikację Amazon

Są to dwa oficjalne, oraz jednocześnie sprawdzone oraz bezpieczne sposoby na zakup tego portfela zalecane przez producenta. Nie poleca się również dla własnego bezpieczeństwa dokonywania zakupu portfela z innych niesprawdzonych źródeł.

Czy warto zainwestować w zakup tego portfela?

Bazując na powyższych informacjach oraz opiniach użytkowników można śmiało stwierdzić, iż zakup tego portfela jest dobrą inwestycją, zarówno pod względem wyglądu, jakości oraz bezpieczeństwa swoich kryptowalut. Poziom bezpieczeństwa, dodatkowe zabezpieczenia, wygląd, oraz możliwości tego portfela są w stanie zapewnić, iż Twoje kryptowaluty są bezpieczne, i nikt poza Tobą nie użyje ich do nieautoryzowanych transakcji.