Wielkimi krokami zbliża się moment, kiedy wygasnie opcja na Bitcoina. Według opinii analityków będzie to moment, kiedy będziemy świadkami wzrostu zmienności tej kryptowaluty. Warto się zastanowić jaki to będzie miało wpływ na notowania na rynku kryptowalut. Choć w zasadzie są trzy możliwości, to większość analityków przyjmuje wspólne stanowisko.

Czym sa opcje na Bitcoinie?

Opcje na BTC umożliwiają inwestorom nie tylko zakup Bitcoinów, w określonym w kontrakcie czasie, ale przede wszystkim zakup tej kryptowaluty po wcześniej uzgodnionej cenie. W przeciwieństwie do kontraktu terminowego, nie zachodzi konieczność wywiązania się z się z zawartego zobowiązania. Opcja stwarza wyłącznie możliwość dla handlowców,z której mogą, ale nie muszą skorzystać.

Zgodnie z powyższym, opcja daje inwestorowi wyłącznie możliwość zakupu albo sprzedaży danego aktywa po wcześniej wspólnie określonej cenie, a także we wspólnie ustalonym czasie. Opcja nie stwarza obowiązku zrealizowania przedmiotu tego kontraktu. Niewiadoma pod którą stoją opcje na Bitcoiny, stwarza ogromne pole do popisu dla wszystkich analityków rynku kryptowalut.

Zmiany na rynku po wygaśnięciu opcji na Bitcoina

Nikt naprawdę nie wie jak będzie kształtował się rynek kryptowalut po wygaśnięciu opcji na Bitcoina. Opinie analityków nadal pozostają wyłącznie spekulacjami. Wśród nich dominują głosy, że będzie miała miejsce zwiększona  zmienność w ramach Bitcoina. Spowodowane to będzie zarówno tym, że przed inwestorami stoi wyłącznie możliwość, a nie konieczność zrealizowania opcji. Mogą zdecydować o wygaśnięciu lub dokonania transakcji kupna, tudzież sprzedaży, Bitcoina.

Dyrektor generalny platformy kryptowalut owej Hxro, Dan Gunsberg, przedstawia, że o wiele częściej występują kontrakty na opcje o wartości od 11.000 USD do 12.000 USD. Te ceny przewyższają aktualną wartość rynkową Bitcoina, która w obecnej sytuacji waha się na poziomie ok. 10.300 USD.

W sytuacji kiedy, zdecydowana część inwestorów podejmie decyzję o zrealizowaniu opcji na BTC, zanim zawarty kontrakt wygasnje, to z wysokim prawdopodobieństwem dojdzie do wzrostu ceny Bitcoina. Natomiast, kiedy handlowcy będą dążyli do sprzedaży posidanych Bitcoinów to ta kryptowalut odnotuje spadek ceny. Analitycy biorą pod uwagę także trzecią możliwość, czyli sytuację, w której opcje nie będą wykorzystane. Wówczas notowania Bitcoina nie powinny ulec zmianie, waluta ani nie zdrożeje, ani nie stanieje.

Jak kształtują się aktualne notowania na rynku Bitcoina?

Sesja, która miała miejsce w środę, 23 września, zakończyła się poprzez odnotowanie straty Bitcoina. Wynosiła ona dokładnie 2,98%. W rezultacie Bitcoin zbliżył się z ceną jednostkową do poziomu 10.300 USD, co stanowiło konsekwencję obniżenia się wartości tej waluty w ujęciu całego dnia.

Notowania Bitcoina w głównej mierze kreują cały rynek kryptowalut, nawet walut, które nie są z nim powiązane. Spadek wartości waluty odnotowały również altcoiny, które są o wiele bardziej dostrzegalne niż te na Bitcoinach. Wynoszą one mniej niż 4%, biorąc pod uwagę pierwsza TOP 20 CMC.