Do kluczowych pojęć związanych z obrotem bitcoinem należą hot wallet, cold wallet, portfel hierarchiczno-deterministyczny oraz fraza seed. Są to stosunkowo skomplikowane zagadnienia, niezbędne jednak do pełnego zrozumienia działania bitcoina. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć je w sposób przystępny dla wszystkich.

Kryptowaluty na giełdzie

Nie zaleca się trzymania kryptowalut na giełdzie. Funkcję tę lepiej spełniają omówione niżej portfele kryptowalut. Podstawową wadą giełdy jest brak dostępu do kluczy prywatnych: w związku z tym faktem zgromadzone środki nie stanowią naszej własności, ale przynależą do operatora giełdy. Giełdy są także łatwym celem ataków hackerskich, występuje też ryzyko zakończenia lub zawieszenia działalności giełdy, mogące wiązać się z trudnościami w odzyskaniu środków.

Portfele kryptowalutowe

Główną funkcją portfeli kryptowalutowych jest szyfrowanie kluczy prywatnych. Nie można więc w pełni utożsamiać lokowania środków w portfelach kryptowalut i w zwykłych portfelach walutowych lub inwestycyjnych. Dzięki temu, że kryptowaluty dostępne są zawsze w sieci blockchain, ze zgromadzonych środków można czerpać korzystając z wielu różnych portfeli. Wiąże się to niestety także z powieleniem kanałów, na których występują zagrożenia przejęciem kluczy prywatnych.

Główne rodzaje portfeli kryptowalut

Główne rodzaje portfeli to portfele cold wallet i hot wallet. W przypadku portfeli cold wallet klucze prywatne szyfrowane są offline. Oznacza to, że generowane są one na komputerach bez dostępu do sieci. Portfele takie są bardzo trudnym celem działań hackerskich, niełatwo jednak nimi operować. W przypadku portfeli hot wallet klucze generowane są online. Cieszą się one wielokrotnie większą popularnością, przede wszystkim ze względu na łatwość założenia.

Portfel hierarchiczno-deterministyczny

Bardzo istotnym pojęciem w operowaniu kryptowalutami jest portfel hierarchiczno-deterministyczny (HD wallet). Wiąże się to z faktem, że nieograniczony dostęp do naszych środków ma każdy, kto zna nasz klucz prywatny, względnie frazę seed. Klucz prywatny łatwo scharakteryzować jako ciąg cyfrowo-literowy umożliwiający dostęp do środków z określonego adresu publicznego. Pojęciem trudniejszym do zdefiniowania jest fraza seed.

Fraza seed

Fraza seed nazywana jest także frazą odzyskiwania seed, frazą odzyskiwania i frazą mnemoniczną. Stosowana jest ona w portfelach hot wallet: nie występuje w nich jednolity klucz prywatny, ale ciąg losowych słów języka angielskiego. Słów tych jest 12 lub 24, łącznie tworzą one frazę odzyskiwania seed. Dopiero na podstawie frazy seed możliwe jest wygenerowanie kluczy prywatnych i adresów publicznych, przy czym proces ten można powtórzyć dowolną ilość razy. Zdarza się często, że portfel każdorazowo wskazuje inny adres wpłaty. Wiąże się to z generowaniem nowego klucza prywatnego wraz z dokonywaniem każdej płatności. Ze względu na publiczny charakter sieci BTC, pozwala to na zwiększenie prywatności operacji. Niemal każdy portfel kryptowalutowy ma obecnie charkater porfela hierarchiczno-deterministycznego. Rozwiązanie takie jest jednocześnie bezpieczne i wygodne,

Frazę seed trzeba oczywiście chronić w ten sam sposób, co klucz prywatny, nie przechowując jej na komputerach z dostępem do sieci, ale np. zapisując na kartce papieru. Istnieje także możliwość stworzenia dodatkowego hasła zabezpieczającego, przypisanego do konkretnej frazy seed.