Potęga Chińskiej gospodarki jest nienegowana, a poziom innowacji wprowadzany w kraju niedościgniony. Obecnie Ludowy Bank Chin prowadzi badania nad nowym projektem jakim jest cyfrowy juan. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat projektu.

Cyfrowy juan

Projekt znalazł się już w fazie oficjalnej, przez co obywatele Państwa Środka wyrazili znaczne zainteresowanie i ciekawość ideą cyfrowej waluty. Odpowiadając na pytania obywateli. Ludowy Bank Chin wystosował oficjalny komunikat wyjaśniając wiele spraw dotyczących projektu wprowadzenia do obrotu cyfrowej waluty.

Faza projektu

Ludowy Bank Chin przede wszystkim ogłosił, że cyfrowy juan nie będzie jeszcze przez długi okres czasu emitowany dla obywateli. Wynika to z faktu, iż cyfrowa waluta znajduje się ciągle w fazie testów.

Pilotaż

Testy cyfrowej waluty znajdują się na zaawansowanym poziomie. Wynika to z faktu, iż 19 kwietnia 2020 r. jeden z przedstawicieli Ludowego Banku Chin oficjalnie potwierdził na łamach telewizji państwowej, że przeprowadzono już test pilotażowy waluty cyfrowej w miastach Shenzhen, Suzhou i Xiongan. Przeprowadzenie testu pilotażowego ie oznacza jednak oficjalnego wydania do użytku publicznego nowego, cyfrowego juana. Przeprowadzony test pilotażowy był testem zamkniętym i w żaden sposób nie wpływającym na komercyjną działalność instytucji notowanych na giełdzie. Przeprowadzenie testu cyfrowego juana pozostaje również bez wpływu na system emisji i obiegu waluty w Państwie Środka, rynek finansowy i ekonomię społeczną odbywającą się poza środowiskiem testowym. A co z Bitcoin Era ? Opinie Forum

Testy zostału przeprowadzone w ramach programu dotacji dla samorządów i pracowników przedsiębiorstw. Jednocześnie Bank Ludowy Chin przeprowadził liczne badania, z których wynika, że cyfrowe waluty emitowane przez banki cieszą się większym zaufaniem na rynku niż kryptowaluty.

Zaawansowane prace

Mimo oficjalnych komunikatów, że wprowadzenie cyfrowego juana do obiegu wymaga czasu, specjaliści Banku Ludowego Chin zakończyli prace związane z tak zwaną ”najwyższą warstwą” kodu ogłaszając, że projekt cyfrowego juana ma ”dwuwarstwową architekturę”. Wykreowany projekt cyfrowej waluty należy uznać za niezwykle innowacyjny i bezpieczny, przewidujący rozwiązania na wypadek awarii funkcji płatniczych bankowości internetowej i innych platform płatniczych, to znaczy w sytuacji wystąpienia całkowitego braku sieci. W takich wypadkach zastosowana w projekcie technologia offline DC / EP gwarantuje bezproblemowe działanie cyfrowego juana na poziomie waluty papierowej. Płatność cyfrowym juanem w takiej sytuacji będzie możliwa poprzez zetknięcie dwóch telefonów komórkowych wyposażonych w portfel cyfrowy.

Innowacja cyfrowego juana

Chiński Bank Ludowy podkreślił, że projektowany cyfrowy juan jest wolny od kontroli tradycyjnego systemu bankowego. Ponadto waluta ta nie jest powiązana z żadnym kontem bankowym.

Konkurencyjność

Władze Chińskiej Republiki Ludowej w swoim oświadczeniu wprost wskazały, że zgodnie z ich obliczeniami i posiadanymi danymi, cyfrowy juan stanie się groźnym konkurentem funkcjonującego obecnie bitcoina. Przede wszystkim cyfrowy juan już od początku uzyskuje wsparcie, bowiem jako waluta uruchamiana przez Ludowy Bank Chin, jest wspierana przez rezerwy krajowe, czym nie mogą się cieszyć inne kryptowaluty. Dodatkowo specjaliści twierdzą, iż cyfrowy juan będzie miał większą wewnętrzną stabilność i wartość, w przeciwieństwie do bitcoina.

Więcej: https://www.bitcoin-squad.com/pl/bitcoin-era-opinie/