Czy to wstęp  do regulacji Bitcoina i altcoinów w Polsce?

Czy już wkrótce w Polsce nastąpi długo oczekiwane wprowadzenie przepisów dotyczących cyfrowych walut?

Członkowie Komisji Nadzoru Finansowego zaczynają poważnie traktować kwestię regulacji rynku kryptowalutowego  w naszym kraju. Na stronie internetowej tej instytucji ukazał się komunikat odnośnie do tego zagadnienia, który również prezentuje projekt legislacji kryptowalut oraz jednocześnie zaprasza do konsultacji społecznych, mających potrwać do 30 lipca

Ważniejsze kwestie odnośnie do wydarzenia:

– Komisja Nadzoru Finansowego poważnie zabiera się za uregulowanie rynku tokenów w Polsce;

– już trwają konsultacje dotyczące calego zagadnienia i mają one potrwać do 30 lipca;

– do partycypowania projektu zostały zaproszone polskie instytucje finansowe działające na terenie naszego kraju i są to Izba Domów Maklerskich, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, a także Związek Banków Polskich.

KNF pragnąc uregulować rynek kryptowalut, zaprasza do współpracy

Pierwsze podejście do prób regulacji kryptowalut KNF przeprowadziła w roku 2018. Wówczas to w budynku instytucji odbyło się wielce obiecujące spotkanie z przedstawicielami rynku kryptowalut, ale ostatecznie niczego nie osiągnięto i rynek pozostał nieuregulowany. Obecnie ma to ulec zmianie.

KNF poinformował oficjalnie na swojej stronie, że w dniu 16 lipca zostały rozesłane do organizacji reprezentantów rynku finansowego dokumenty dotyczące projektu. Projekt o nazwie Stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami dostarczono do powyższych podmiotów w celu skonsultowania wybranych aspektów prawnych odnośnie do obrotu oraz wydawania tokenów. Konsultacja ma być oparta o najbardziej popularne kryptoaktywa.

W oświadczeniu poinformowano również, że konsultacje będą dotyczyć również podmiotów, które zamierzają zajmować się wydawaniem oraz obrotem kryptoaktywami.

Do projektu KNF w tej sprawie może mieć wgląd każdy i znajduje się on pod tym linkiem. Konsultacje mają ostatecznie być zakończone 30 lipca 2020 r.

KNF zdaje się bardzo poważnie podchodzić do tematu konsultacji, ponieważ prosi o uwagi do projektu i podaje nawet adres e-mail, gdzie wnioski mają być kierowane (konsultacje.krypto@knf.gov.pl ), ale za pośrednictwem jedynie wybranych organizacji branżowych.

Cały projekt powstaje w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.

IGBiNT również zabierze głos w sprawie regulacji?

Wiadomo już także, że Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii (IGBiNT) również zaczęła zbierać własne pomysły dotyczące regulacji i także zaprasza do współpracy. W tym wypadku jednak każdy może zgłaszać swoje pomysły, gdyż Zarząd Izby umieścił kopię raportu na Google Drive i umożliwił zgłaszanie tam uwag. Dokument dostępny jest pod adresem.

Przedstawiciele IGBiNT zaznaczają, że to świetna okazja do wspólnego opracowania dokumentu regulacyjnego i zapraszają do edytowania.